همایش گرمایش از کف مهندسین تأسیسات مشهد1395
کارگاه آموزشی با عنوان " نکات علمی و اجرایی در محاسبه و نظارت بر سیستم‌های گرمایش از کف " در تاریخ 7 مرداد ماه سال 95 در سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی برگزار شد.

جناب آقای مهندس مهردوست رئیس دفتر منطقه‌ای شمال شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، آقای دکتر دلفانی، رییس بخش تاسیسات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،آقای دکتر ایرانی (مهمان افتخاری) عضو هیت مدیره انجمن صنفی مهندسان مکانیک و عضو علی‌البدل هیات مدیره تاسیسات نظام مهندسی خراسان رضوی و جمعی از مهندسان تأسیسات نظام مهندسی خراسان رضوی در این همایش حضور داشته و ضمن آشنایی با دستاوردهای گروه صنایع BTS به مقایسه سیستم گرمایش رادیاتوری و گرمایش از کف پرداخته و با اصول اجرایی و طراحی این سیستم و همچنین مزایای سیستم گرمایش از کف آشنا شدند. همچنین شرکت‌کنندگان در کارگاه با بازدید از نمایشگاه جنبی از مجموعه محصولات منتخب BTS شامل لوله‌های پنج لایه، اتصالات برنجی مورد نیاز، کلکتورهای اختصاصی BTS و... بازدید بعمل آوردند.