اعلام افتخارآمیز موفقیت گروه صنایع BTS در کسب عنوان دانش‌بنیان

اعلام افتخارآمیز موفقیت گروه صنایع BTS در کسب عنوان دانش‌بنیان سطح یک توسط جناب آقای دکتر احمدی عضو هیئت مدیره BTS

برای مشاهده ویدئو، کلیک کنید.