نرم افزار محاسبه گر BTS - گرمایش از کف
نرم افزار ‌های محاسبه‌گر BTS

<<محاسبه‌گر گرمایش از کف>>


محاسبات سیستم گرمایش از کف برای یک پروژه، به متغیرهای زیادی وابسته است.

تعداد زیاد متغیرهای موجود در این بخش روند محاسبات را مشکل و طولانی می‌کند.


برنامه حاضر با انجام محاسبات سیستم گرمایش از کف به صورت سریع، این امکان را فراهم می‌کند تا کاربر بتواند یک تقریب اولیه و با دقت قابل قبول و متناسب با نیاز ساختمان را بدست آورد.
این برنامه با دریافت اطلاعاتی از قبیل مقاومت حرارتی پوشش کف، اختلاف دمای ورودی و خروجی لوله‌ها، دمای مورد نیاز فضا، مساحت کف، فاصله بین لوله‌ها و شار حرارتی مورد نیاز فضا، به کاربر اطلاعاتی از قبیل طول لوله‌های کف‌خواب، دبی عبوری، دمای کف و دمای آب ورودی به سیستم را می‌دهد.
 

راهنمای نصب نرم افزارهای تخصصی

دانلود نرم افزار محاسبه‌گر گرمایش از کف

آموزش استفاده از نرم افزار محاسبه‌گر گرمایش از کف