شیر پیسوار
شیر پیسوار BTS از سری شیرهای توپی تمام برنجی است که در دو سایز 3/8×1/2 و 1/2×1/2 تولید می‌گردد.

بدنه تمام برنجی شیر پیسوار، تضمین کننده عمر طولانی محصول می‌باشد. با استفاده از این شیر در هر یک از خروجی‌های شبکه آبرسانی بهداشتی منتهی به لوازم بهداشتی، ضمن رعایت فاصله خروجی مورد نظر با دیوار، جریان آب نیز کنترل می‌شود. به این ترتیب در هنگام تعمیر و یا تعویض لوازم بهداشتی، امکان مسدود نمودن جریان آب به صورت موقت وجود خواهد داشت. همچنین وجود صافی در این شیر سبب جلوگیری از ورود ذرات معلق به مصرف کننده می‌گردد.