شیر لباسشویی
شیر لباسشویی BTS از سری شیرهای توپی تمام برنجی است که در سایز " 1/2 تولید می‌گردد.

بدنه شیر لباسشویی مانند دیگر شیرهای توپی تولید شده در BTS به صورت تمام برنجی است.
 با استفاده از این شیر در هریک از خروجی‌های لباسشویی و ظرفشویی، ضمن رعایت فاصله خروجی مورد نظر با دیوار، جریان آب نیز کنترل می‌شود. به این ترتیب امکان مسدود نمودن جریان آب به صورت موقت وجود خواهد داشت.