زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری
گروه صنایع  BTS در راستای تکمیل سبد محصولات خود، اقدام به تولید محصول زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری به  صورت توپیچ در قسمت  "1 برای اتصال به کلکتور و توپیچ برای "1/2 جهت نصب شیر هواگیری نموده است.

پیش از این، زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری به صورت روپیچ تو پیچ عرضه می‌شد.
 از این پس طراحان و مجریان گرامی می‌توانند برای سیستم هایی که نیاز به شیر هواگیری دارند با توجه به نوع خروجی انتهای کلکتور، زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری مناسب را انتخاب و استفاده از مغزی های اضافه را حذف نمایند.
انتخاب درست زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری، موجب صرفه جویی در هزینه و افزایش سرعت اجرا می‌شود.