مهره ماسوره روپیچ پرسی
به طور کلی اتصالات مهره ماسوره‌ای فرآیند تعمیر و تعویض اتصالات و شیرآلات در بخش‌های مختلف سیستم‌های تاسیساتی را تسهیل می‌کند.

گروه صنایع  BTS محصول مهره ماسوره روپیچ پرسی به صورت تمام برنجی در سایزها و ابعاد مختلف را ارائه نموده است که مزایای مهره ماسوره و بوشن روپیچ پرسی را همزمان داراست و فرآیند تعمیر و تعویض را تسهیل نموده است.