سه راهی تو پیچ انتهای کلکتور
گروه صنایع  BTS با ارائه محصول تمام برنجی سه‌راه انتهای کلکتور  نیاز به استفاده از سه‌راهی گالوانیزه برای اتصال شیر هواگیری و شیر تخلیه و شارژ را برای سیستم گرمایش از کف مرتفع نموده است.


سه‌راه انتهای کلکتور به صورت توپیچ با سایز "1/2*"1*"1/2 تولید و عرضه می‌شود. قسمت تو پیچ سایز "1 سه راهی به انتهای قسمت روپیچ کلکتور گرمایش از کف که به صورت مدولار است متصل شده و امکان اتصال شیر هواگیری اتوماتیک و شیر تخلیه و شارژ را به قسمت تو پیچ با سایز "1/2 را فراهم می‌نماید.