کلکتور های شیر سر خود BTS

در سیستم‌های آبرسانی و سرمایشی-گرمایشی لزوم توزیع یکنواخت و متوازن آب در میان مصرف‌کنندگان همواره مورد توجه بوده است. آنچه بر همگان مسلم است، بهترین راه حل ممکن این مسئله استفاده از کلکتور می‌باشد.


کلکتورهای شیرسرخود BTS علاوه بر توزیع یکنواخت آب، سبب اجرای آسان و سریع این سیستم‌ها می‌شود. این کلکتورها نظیر سایر کلکتورهای طرح BTS تمام برنجی بوده و به شیوه فورج ساخته می‌شوند؛ که این مهم همواره سبب مقاومت بیشتر کلکتور می‌گردد.
در کلکتورهای شیرسرخود BTS به دلیل تولید کلکتور و بدنه شیر با یک قالب پرس، شیرآلات و کلکتور به صورت یکپارچه می‌باشد. در این حالت دیگر نیازی به آب‌بندی شیرها به صورت دستی نیست و در نتیجه احتمال خطای انسانی در این امر مرتفع می‌شود. این کلکتورها نه تنها از نظر فنی و اجرایی گام نوینی در تولید کلکتور محسوب می‌شوند، بلکه می‌توانند قیمت تمام شده سیستم‌های آبرسانی و سرمایشی-گرمایشی را کاهش دهند.
کلکتورهای شیرسرخود در سایزهای 16×1 و 20×1 با  2، 3 ، 4 و 5 خروجی به صورت یکپارچه عرضه می‌شوند. با توجه به مدولار بودن این کلکتورها، قابلیت اضافه شدن تعداد خروجی‌ها وجود داشته و بر اساس درخواست تا 10 خروجی به صورت مونتاژ شده در کارخانه تحویل داده می‌شود.