سیزدهمين نمايشگاه بین‌المللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی – اصفهان 93
نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان امسال شاهد حضور پررنگ شرکت بهتراشان سپاهان بود.

ارائه‌ی جامع‌ترین گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان در کنار محصولات متنوع باعث حضور خیل وسیعی از بازدیدکنندگان در غرفه‌ی شرکت گردید.