هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی حرارتی برودتی و سیستم‌های تهویه تبریز - اردیبهشت ماه 94
دراین نمایشگاه که از 22 تا 25 اردیبهشت ماه ادامه داشت، شرکت بهتراشان سپاهان همچون سال‌های قبل میزبان جمع کثیری از بازدیدکنندگان بود.

در این نمایشگاه از تازه‌ترین دست‌آورد این شرکت که تولید کلکتور طرحBTS  به صورت یکپارچه با 6 خروجی بود رونمایی گردید. این محصول جدید مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان قرار گرفت و توانمندی شرکت بهتراشان سپاهان را مورد تحسین قرار دادند. به گفته بازدید‌کنندگان این محصول جدید می‌تواند تحولی در این صنعت باشد.